Post-Covid kinesitherapie

  • 1 december 2020

Sinds de uitbraak van Covid-19 heeft Axxon (=Beroepsvereniging voor kinesitherapeuten) vanuit het werkveld veel inzichten opgedaan in verband met de specifieke aanpak van covid-19 patiënten. Naast de acute fase in de ziekenhuizen leert voortschrijdend inzicht hen ook dat de herstelfase thuis of in de kinepraktijk een belangrijke factor is voor en vlotte re-integratie van deze personen in het dagelijkse leven.

Onderstaande brief toont aan hoe de kinesitherapeut de werkdruk voor de tweedelijn kan verlichten en de patiënt zo optimaal mogelijk kan laten herstellen na een covid-19 besmetting.

pdf bestandPost-Covid kine in ELZ.pdf (209 kB)