Post-Covid kinesitherapie

  • 2 december 2020

Sinds de uitbraak van Covid-19 heeft AXXON vanuit het werkveld veel inzichten opgedaan in verband met de specifieke aanpak van Covid-19 patiënten. Naast de acute fase in de klinieken leert voortschrijdend inzicht hen ook dat de herstelfase thuis of in de kinepraktijk een belangrijke factor is voor een vlotte re-integratie van deze personen in het dagelijks leven.

Als erkende beroepsvereniging voor kinesitherapie informeert AXXON graag over de mogelijkheden van post-Covid-revalidatie in de eerstelijns-kinepraktijken.

Ze tonen aan hoe de kinesitherapeut de werkdruk voor de tweedelijn kan verlichten en de patiënt zo optimaal mogelijk kan laten herstellen na een Covid-19-besmetting.

Ontdek het hier