Post-COVID kinesitherapie in de eerste lijn

  • 29 november 2020

Axxon, de erkende beroepsvereniging voor kinesitherapie, vraagt ons om de onderstaande communicatie te verspreiden onder de partners van de eerstelijnszone:

 

 

 

 

 

 

Sinds de uitbraak van Covid-19 heeft AXXON vanuit het werkveld veel inzichten opgedaan in verband met de specifieke aanpak van Covid-19 patiënten. Naast de acute fase in de klinieken leert voortschrijdend inzicht ons ook dat de herstelfase thuis of in de kinepraktijk een belangrijke factor is voor een vlotte re-integratie van deze personen in het dagelijks leven.

Als erkende beroepsvereniging voor kinesitherapie informeren we graag over de mogelijkheden van post-Covid-revalidatie in de eerstelijns-kinepraktijken.

De brief in bijlage toont aan hoe de kinesitherapeut de werkdruk voor de tweede lijn kan verlichten en de patiënt zo optimaal mogelijk kan laten herstellen na een Covid-19-besmetting.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht op ons infopunt waarvan u de coördinaten in de brief terug vindt.