Vivel

Nam jij al deel aan de preventiebevraging? Begin december werd er een oproep gedaan om een bevraging rond preventie in te vullen. Met deze bevraging krijgen we zicht krijgen op wat er leeft op vlak van preventie binnen de ELZ, op goede praktijken alsook op belemmerende en faciliterende factoren. Vivel verzamelde ondertussen al 41 antwoorden uit 34 eerstelijnszones, maar nog niet uit BraViO.

Je kan de bevraging nog steeds invullen via deze link.