Preventief werken in Gent

Via preventie proberen we om mensen langer te laten leven én om hun levenskwaliteit te behouden en te verhogen. Vlaanderen voert daarvoor een preventief gezondheidsbeleid met verschillende prioriteiten en uiteenlopende beleidsinstrumenten. Ook belangrijk is dat initiatieven voor preventie niet alleen binnen de gezondheidszorg genomen moeten worden, maar ook daarbuiten. En dat die initiatieven wetenschappeljk onderbouwd zijn. We beschikken daarvoor over gevalideerde preventiemethodieken, die doorgaans ontwikkeld zijn door partnerorganisaties van de Vlaamse overheid. Het Logo uit jouw regio helpt je om hiermee aan de slag te gaan.

Preventie in ELZ Gent

Hier kan je een overzicht vinden van het laagdrempelig preventief aanbod voor kwetsbare groepen. Ook op Logo Gezond+ kan je heel wat interessante informatie terugvinden.

Zelf een goed idee?

Zin om je schouders onder een preventieve actie of project te zetten? Of ben je op zoek naar campagnemateriaal voor je wachtruimte of je patiënten- en cliëntencontact? Contacteer het veranderteam via info@elzgent.be en we brengen je in verbinding met organisaties die rond gezondheidspromotie werken in Gent.