Preventief werken in Kempenland

Via preventie proberen we om mensen langer te laten leven én om hun levenskwaliteit te behouden en te verhogen. Vlaanderen voert daarvoor een preventief gezondheidsbeleid met verschillende prioriteiten en uiteenlopende beleidsinstrumenten. Ook belangrijk is dat initiatieven voor preventie niet alleen binnen de gezondheidszorg genomen moeten worden, maar ook daarbuiten. En dat die initiatieven wetenschappeljk onderbouwd zijn. We beschikken daarvoor over gevalideerde preventiemethodieken, die doorgaans ontwikkeld zijn door partnerorganisaties van de Vlaamse overheid. Het Logo uit jouw regio helpt je om hiermee aan de slag te gaan.

Preventie in jouw zone

Preventiecentrum Turnhout

Het Preventiecentrum regio Turnhout werd in 2009 opgericht door de Huisartsenvereniging regio Turnhout (HVRT).
Het heeft als doel de meer dan 165 huisartsen in het noordelijke deel van het arrondissement
Turnhout (regio Noorderkempen) te ondersteunen in hun praktijkvoering op
het vlak van preventie en chronische patiëntenzorg.

Voor meer informatie, klik HIER

Hartenaas

Verschillende zorg- en welzijnspartners uit de regio Turnhout bundelen hun krachten en expertise om een project rond geïntegreerde zorg uit de grond te stampen. HaRTen Aas koestert de ambitie om een generiek zorgmodel uit te tekenen waarbij de zorggebruiker en zijn mantelzorger centraal staan en optimaal ondersteund worden door zorg- en welzijnspartners uit de eerste en tweede lijn.

Dit proefproject hoopt aan te tonen dat geïntegreerde zorg ook kan ingezet worden bij chronische ziektes. Het richt zich op zorgvragers die lijden aan chronisch hartfalen. In het model is er ruimte voorzien  voor o.a. zorgmanagement op maat met een individueel zorg- en welzijnsplan en voldoende aandacht voor het gebruik van een digitaal, multidisciplinair patiëntendossier dat gedeeld wordt tussen de zorggebruiker , mantelzorger en alle leden van het zorgteam.

Voor meer informatie, klik HIER

preventie project hartenaas

Bewegen op verwijzen

Je wilt meer bewegen en gezonder leven, maar je weet niet hoe?

Laat je begeleiden door een Bewegen Op Verwijzing-coach.

Je huisarts kan je doorverwijzen naar een coach die actief is bij jouw in de buurt!

Voor meer informatie, klik hier!

Zelf een idee rond preventieprojecten?

Zin om je schouders onder een preventieve actie of project te zetten? Of ben je op zoek naar campagnemateriaal voor je wachtruimte of je patiënten- en cliëntencontact? Contacteer het Logo uit jouw regio of de coördinator van jouw eerstelijnszone.