Preventief werken in Oostende-Bredene

Via preventie proberen we om mensen langer te laten leven én om hun levenskwaliteit te behouden en te verhogen. Vlaanderen voert daarvoor een preventief gezondheidsbeleid met verschillende prioriteiten en uiteenlopende beleidsinstrumenten. Ook belangrijk is dat initiatieven voor preventie niet alleen binnen de gezondheidszorg genomen moeten worden, maar ook daarbuiten. En dat die initiatieven wetenschappeljk onderbouwd zijn. We beschikken daarvoor over gevalideerde preventiemethodieken, die doorgaans ontwikkeld zijn door partnerorganisaties van de Vlaamse overheid. Het Logo uit jouw regio helpt je om hiermee aan de slag te gaan.

Eenzaamheid uitsluiten

In het kader van het congres #vierkanttegeneenzaamheid, dat deel uitmaakt van het actieplan tegen eenzaamheid van de Stad Brugge, maakten Femke den Hollander (preventiemedewerker bij CAW Noord-West-Vlaanderen en fotografe) en Pascale Cockhuyt van vzw Wieder, een documentairefilm over eenzaamheid en verbondenheid: ‘Verbonden met (n)iemand’.

In de film getuigen 15 mensen, van jong tot oud, over ‘hun’ eenzaamheid. De film heeft de bedoeling om een meer genuanceerd beeld te brengen over eenzaamheid. Eenzaamheid is een gevoel dat mensen op heel verschillende manieren ervaren. Tegelijk is eenzaamheid iets van iedereen. Een rode draad doorheen de getuigenissen is het belang van waardevolle en betekenisvolle relaties met andere mensen, als beschermende factor tegen eenzaamheid.

Zelf een goed idee?

Zin om je schouders onder een preventieve actie of project te zetten? Of ben je op zoek naar campagnemateriaal voor je wachtruimte of je patiënten- en cliëntencontact? Contacteer het Logo uit jouw regio of de coördinator van jouw eerstelijnszone.