Preventief werken in Oostende-Bredene

Preventief werken in Oostende Bredene

Via preventie proberen we om mensen langer te laten leven én om hun levenskwaliteit te behouden en te verhogen. Vlaanderen voert daarvoor een preventief gezondheidsbeleid met verschillende prioriteiten en uiteenlopende beleidsinstrumenten. Ook belangrijk is dat initiatieven voor preventie niet alleen binnen de gezondheidszorg genomen moeten worden, maar ook daarbuiten. En dat die initiatieven wetenschappelijk onderbouwd zijn. We beschikken daarvoor over gevalideerde preventiemethodieken, die doorgaans ontwikkeld zijn door partnerorganisaties van de Vlaamse overheid. Het Logo uit jouw regio helpt je om hiermee aan de slag te gaan.

BOV foto

Nood om meer te bewegen? Doe beroep op een Bewegen Op Verwijzing-coach.

Ontdek hier het project BOV

  • Gezonde levensstijl.
  • Advies bewegingscoach

Je huisarts kan je doorverwijzen naar een coach in jouw buurt tegen een erg lage prijs.

Week van de Valpreventie 2022

Eén tegen allen, allen tegen vallen

De Week van de Valpreventie sensibiliseert en informeert ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen over val- en fractuurpreventie. Doen jullie opnieuw mee?

De 11de editie van de Week van de Valpreventie, van 25 april tot en met 1 mei 2022, draagt de slogan ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’. Ook dit jaar dagen we opnieuw de vijf Vlaamse provincies en Brussel uit om de strijd tegen elkaar aan te gaan voor de titel van ‘beste valpreventieprovincie van 2022’. Aan de hand van vier ludieke opdrachten schenken we aandacht aan belangrijke valrisicofactoren.

  • Opdracht 1: ‘Laat een actieve start je welgevallen’, focust op de valrisicofactoren verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit.
  • Opdracht 2: ‘In de smaak vallen’ gaat over gezonde voeding
  • Opdracht 3: ‘Bevallige woning?’ benadrukt het belang van de veiligheid van de woonomgeving.
  • Opdracht 4: ’Haal je beste zicht boven’ kaart het belang van goed zicht aan.

Meer details over de opdrachten worden bekend gemaakt in de loop van januari 2022. Daarna kan de strijd tussen de provincies echt van start gaan.

 

Eenzaamheid uitsluiten

In het kader van het congres #vierkanttegeneenzaamheid, dat deel uitmaakt van het actieplan tegen eenzaamheid van de Stad Brugge, maakten Femke den Hollander (preventiemedewerker bij CAW Noord-West-Vlaanderen en fotografe) en Pascale Cockhuyt van vzw Wieder, een documentairefilm over eenzaamheid en verbondenheid: ‘Verbonden met (n)iemand’.

In de film getuigen 15 mensen, van jong tot oud, over ‘hun’ eenzaamheid. De film heeft de bedoeling om een meer genuanceerd beeld te brengen over eenzaamheid. Eenzaamheid is een gevoel dat mensen op heel verschillende manieren ervaren. Tegelijk is eenzaamheid iets van iedereen. Een rode draad doorheen de getuigenissen is het belang van waardevolle en betekenisvolle relaties met andere mensen, als beschermende factor tegen eenzaamheid.

Zelf een goed idee?

Zin om je schouders onder een preventieve actie of project te zetten? Of ben je op zoek naar campagnemateriaal voor je wachtruimte of je patiënten- en cliëntencontact? Contacteer het Logo uit jouw regio of de coördinator van jouw eerstelijnszone.