In de vernieuwde RIZIV-conventie voor eerstelijnspsychologische zorg zullen er lokaal in de toekomst enkele zaken veranderen, waaronder de opstart van een “Proeftuin”. Met dit project wil het netwerk van de Geestelijke Gezondheid meer inzetten op casusoverleg. Dit houdt in dat organisaties uit het werkveld beroep kunnen doen op de ondersteuning van een eerstelijnspsycholoog bij (moeilijke) casussen. In onze nieuwsbrief van september lichten we dit project verder toe.