Project 'Babykaart in Brugge'

babykaartHet project ‘Babykaart Brugge’ werd gelanceerd en men gaat van start met de uitrol.
 

Met dit project wordt een financiële ruggensteun aangeboden voor kwetsbare ouders en hun baby. Met de kaart kunnen ouders op doorverwijzing een aantal dosissen melkpoeder afhalen bij een vaste apotheek naar keuze (uit de lijst deelnemende apothekers). Wie borstvoeding geeft, heeft recht op een premie. Daarnaast wordt in het verloop van dit project ingezet op rechtenverkenning bij de aangemelde gezinnen en worden verschillende (nieuwe) dienstverleningen aan hen toegelicht.
 

De Babykaart en de borstvoedingspremie is maximaal 6 maanden geldig vanaf de geboorte van de baby. De tussenkomst is bedoeld voor ouders die op grondgebied Brugge verblijven, een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds genieten en doorverwezen worden via Kind & Gezin of een andere doorverwijzer (indien zij niet door Kind & Gezin opgepikt worden).

De regioteamleden van Kind & Gezin zullen dit project bij hun eerste contactmomenten (voor als na de bevalling) met gezinnen steeds ‘promoten’.

Dit project is een initiatief van het GBO-samenwerkingsverband (= OCMW Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen en DMW’s van de ziekenfondsen), in samenwerking met de collega’s van het Huis van het Kind Brugge, Kind & Gezin, de Eerstelijnszone Brugge en de Westvlaamse apothekersvereniging.

Vind hier de digitale versie van de folder en het aanmeldingsformulier terug.

pdf bestandFolder Babykaart Brugge_DIGI.pdf (264 kB)

pdf bestandGBO Baby_aanmeldingsformulier_DIGI.pdf (259 kB)