ELZ BraViO zit samen met andere partners in de stuurgroep van het project Buitenkans.

Het project wil de drempels die jongeren binnen de jeugdzorg ervaren om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod wegnemen. Vorige week kwam de stuurgroep samen en kregen we een stand van zaken: na 4 maanden werden er reeds 14 jongeren uit Vilvoorde en Machelen verwezen naar het vrijetijdsaanbod. De jongeren zijn tussen de 11 en 18 jaar. 8 Jongeren wachten nog op een opstart.

Buitenkans

De projectsubsidie loopt nog tot september van dit jaar. Er wordt een aanvraag voorbereid om het project te kunnen verlengen/verduurzamen.