Project Digitaal Werkt!

  • 6 april 2021

Digitaal Werkt! is een project van Gent, stad in werking dat inzet op digitale vaardigheden voor werkzoekenden. Het loopt van mei 2019 tot eind april 2021. Daarna neemt Stad Gent het project over tot eind 2022, in het kader van de relancemaatregelen na de coronacrisis.

‘Digitaal Werkt!’ wil de digitale drempels voor werkzoekenden verlagen via drie sporen: 

  • Vorming voor werkzoekenden rond digitale vaardigheden
  • Vorming voor arbeidsbemiddelaars
  • Een ICT-steward biedt actief hulp aan werkzoekenden

Meer informatie kan je hier vinden.

In het kader van de coronamaatregelen werd overal sterk ingezet op het digitale. Dat heeft ook voor veel kwetsbare werkzoekenden gevolgen. Binnen de relancemaatregelen van Stad Gent zet ook Digitaal Werkt alle zeilen bij.