Wat is het?

In de Gele doos stop je specifieke documenten waarop jouw medische en andere gegevens staan die nuttig zijn voor hulpdiensten als brandweer, politie en medische hulpverleners voor wie in een noodsituatie elke seconde telt! Je bewaart de Gele doos in je koelkast omdat dit de makkelijkst vindbare plaats is voor hulpdiensten.

Door de meegeleverde gele sticker onder het sleutelgat van jouw voor- en achterdeur te kleven weten hulpdiensten dat er een Gele doos in je koelkast te vinden is. Zo vinden ze snel de nodige informatie om gepaste hulp te bieden. (overzicht medicatie, allergieën, contactgegevens belangrijke personen, …)

Een initiatief van …

Met de Gele doos willen de lokale besturen van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Rumst in samenwerking met de Eerstelijnszone RupeLaar en Vlotter CV ervoor zorgen dat de hulpverlening nog sneller op gang kan komen tijdens een noodsituatie in huis.

Voor wie?

De deelnemende gemeenten bepalen zelf welke doelgroepen een Gele doos gratis krijgen. Dit zal in verschillende fasen gebeuren verspreid over enkele jaren met de intentie er voor te zorgen dat elke 65 plusser de kans krijgt een gratis Gele doos te bekomen. Een Gele doos kan ook aangekocht worden door geïnteresseerden die niet in aanmerking komen voor de gratis bedeling er van. Per gezinslid dat in aanmerking komt zal er 1 Gele doos zijn met 1 individueel mapje. Is er in het gezin al een Gele doos aanwezig, dan krijgen de volgende gezinsleden die in aanmerking komen enkel het mapje met de documenten en geen Gele doos. Voorbeeld: Een gezin kan dus 1 doos met 2 mapjes hebben indien er 2 inwoners zijn in het gezin die binnen de doelgroep vallen.

Wat hoort er wel in de Gele doos?

Enkel de informatie die hulpverleners nodig hebben om snel en veilig te handelen in geval van medische nood, een ongeval in huis of bij een verdwijning.

 • Kopie van je identiteitskaart
 • Pasfoto
 • Ingevuld document medische fiche
 • Ingevuld document vermiste persoon
 • Eventueel ook:
  • Medicatielijst geschreven of uitgeprint
  • Wilsbeschikking

Al deze documenten zitten samen in 1 mapje.

Voorbeeld: Bij een gezin van 2 personen binnen de doelgroep bevat de Gele doos dus 2 mapjes met de documenten apart per persoon.

Wat hoort er niet in de Gele doos?

 • Geen medicatie
 • Geen paswoorden of codes
 • Geen rekeningnummers

Inhoud van de Gele doos

Gele Doos ELZ RupeLaar

Video's