Help jij mee de aanpak van intrafamiliaal geweld in onze eerstelijnszone te verbeteren?

Problematische thuissituaties, verwaarlozing en intrafamiliaal geweld komen meer en meer in de aandacht. In de eerste lijn kunnen individuele hulpverleners, diensten en de omgeving van slachtoffers een belangrijke bijdrage leveren! In onze eerstelijnszone ondersteunen we dan ook het project IMOCAFV project (Intersectoral en Multidisciplinaire ondersteuning om Familiaal geweld en Community aanpak te verbeteren).

Doelstellingen

 • Een lokale aanpak rond intrafamiliaal geweld optimaliseren via interdisciplinaire samenwerking
 • Praktijktools ter ondersteuning voor de aanpak van intrafamiliaal geweld in de eerste lijn ontwikkelen en verfijnen.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Om tot een lokaal gedragen aanpak te komen, kregen we hulp van eerstelijnsactoren uit onze zone:

 • In juni 2022 vond een gespreksgroep plaats.
 • In het najaar van 2022 werd een bevraging uitgestuurd.

Aan de hand van deze input werden praktijktools ontwikkeld ter ondersteuning van de aanpak rond intrafamiliaal geweld binnen de eerste lijn.

Praktijktools

Hieronder vindt u een overzicht terug van de ontwikkelde praktijktools. Na de vaardigheidstrainingen (zie informatie hieronder), kan u deze hier raadplegen.

 • Wanneer denken aan intrafamiliaal geweld en ouderenmis(be)handeling
 • Intrafamiliaal geweld bespreekbaar maken en exploreren
 • Standaard flow diagram voor taakafstemming op de eerste lijn
 • Veiligheidsinschatting en - planning
 • Respons en hulpverlening op de eerste lijn
 • Samenwerking met de ketenaanpak
 • Documenteren van geweld
 • Delen van informatie

E-learningmodules: partnergeweld en ouderen(mis)behandeling

Leer jij graag bij over partnergeweld en ouderen(mis)behandeling? Volg dan zeker onderstaande e-learningmodules!

Hieronder kan je de link terugvinden om de modules gratis en op eigen tempo te voltooien:
Partnergeweld
Ouderenmis(be)handling

Belangrijke contactgegevens

• Advieslijn FJC: 03 435 98 10 of fjc@antwerpen.be
• Crisisteam +18: 0800 25 922 of crisisteamplus18@cawantwerpen.be
• VLOCO: 07 815 15 70

Elisabeth Roovers

Stafmedewerker
0471 26 76 98

Heb je vragen over het project intrafamiliaal geweld. Aarzel dan niet om contact op te nemen met stafmedewerker Elisabeth.