Project "Lokale Betrokkenheid zorgberoepen in Eerstelijnszones"

  • 3 september 2020

In het najaar van 2020 zijn er 3 interessante webinars gepland rond het opstarten en onderhouden van lokale kringwerkingen. Volgende beroepsverenigingen doen hieraan mee:

  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
  • Vlaamse Vereniging voor Logopedie
  • Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten
  • Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen
  • Ergotherapie Vlaanderen
  • Belgische Vereniging der Podologen

 

Kan je er niet live bij zijn? Je kan ze herbekijken via volgende link.