Een performant gezins- en jeugdhulpbeleid heeft nood aan een continuüm van integraal toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning: zo vroeg als nodig en zo nabij als mogelijk in de leefomgeving van aanstaande ouders, kinderen, jongeren, hun gezin en context. Preventie, vroegdetectie en vroeginterventie zijn hierbij essentieel, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren en gezinnen met specifieke zorgnoden of een maatschappelijke kwetsbaarheid. Dit is een beknopte samenvatting van wat “Vroeg en Nabij” zou kunnen betekenen. In die Vroeg en Nabij-evolutie krijgen de Huizen van het Kind een centralere rol in de netwerken voor kinderen tot 12 jaar. In het vroege voorjaar van 2024 lanceerde Opgroeien een oproep voor proefprojecten op lokaal niveau om te experimenteren met nieuwe en ruimere mogelijkheden binnen een Huis van het Kind. Per provincie (en een zesde voor Brussel) was er slechts financiële ruimte voor één pilootproject.

De Huizen van het Kind binnen BraViO (Machelen, Zemst, Vilvoorde) en het lokaal bestuur Kampenhout dienden een aanvraag in voor de vier gemeenten, met steun van onder andere Villa Clementina. In Vlaams-Brabant werden er drie aanvragen ingediend. Het was dus nog even wachten in spanning. Begin juni kwam de beslissing van voogdijminister Hilde Crevits dat het BraViO-project werd geselecteerd.