De strategische en operationele doelstellingen van Zorgraad ELZ Schelde en Leie (zie beleidsplan 2019)

werden vertaald naar enkele concrete projecten en acties. Deze acties worden gestuurd vanuit de zorgraad en uitgewerkt door een werkgroep. De projecten worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Denk je graag mee en wil je betrokken worden bij deze projecten? Laat het ons weten!

De projectverantwoordelijke zal contact opnemen in functie van de nood binnen de werkgroep.

Buurthulp

In oktober 2022 introduceerden Eerstelijnszone Schelde en Leie, de lokale besturen Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Logo Gezond+ de doorverwijskaartjes ‘Samen zijn we goud waard’. Deze kaartjes bieden enerzijds de mogelijkheid voor de thuissetting om zorg- en welzijnsgerelateerde bezorgdheden ten aanzien van een vereenzaamde senior in de buurt door te geven. Anderzijds kan je met het doorverwijskaartje zelf iets betekenen voor je buurt. Met dit project tracht ELZ Schelde en Leie bij te dragen aan een zorgzame buurt, een betere toeleiding naar zorg/welzijn te voorzien en de burgers te informeren over het dienstenaanbod.

Meer info over het project 'Samen zijn we goud waard'

Medicatieschema

De toenemende vergrijzing zorgt voor een toename in geneesmiddelengebruik met bijgevolg een verhoogde kans op foutief gebruik. Verkeerd geneesmiddelengebruik geeft aanleiding tot meer consultaties en geeft door toedoen van interacties een verhoogde kans op hospitalisaties.

Met goed medicatiegebruik kan veel gezondheidswinst worden gemaakt, daarom startten we begin 2022 met het project ‘Eerstelijnszone Schelde en Leie zit op schema’ om de kennis en het gebruik van een kwalitatief medicatieschema in onze eerstelijnszone te vergroten bij elke inwoner die 3 soorten geneesmiddelen of meer per dag neemt. Deze actie is gebaseerd op het pilootproject van ‘Gemeente op Schema’ in Merelbeke.

De mediacampagne werd gelanceerd in januari 2022 en zal duren tot september 2022. De actie zal nadien geëvalueerd worden aan de hand van een effectmeting.

Meer info over het project 'ELZ Schelde Leie zit op schema'

Dementie

Het aantal personen met dementie in onze eerstelijnszone zal naar schatting met 49,4% toenemen in 2035 ten opzichte van 2018 (cfr risicomodel van Alzheimer Europe, 2018). Net daarom wil eerstelijnszone Schelde en Leie werk maken van betere ondersteuning en zorg voor personen met dementie. Een eerste realisatie is de lancering van het dementiekompas.

Het dementiekompas geeft een overzicht van alle bestaande organisaties en hulpverleners gespecialiseerd in dementiezorg in onze eerstelijnszone. Professionelen vinden dankzij deze zorg- en welzijnsgids beter hun weg binnen het bestaande aanbod rond dementiezorg, kunnen zo correct doorverwijzen en de juiste zorg bieden op een efficiënte manier. Daarnaast biedt dit ook een kans om de sterktes, zwaktes en noden binnen dit domein te bestuderen.

Meer info over het project 'Dementiekompas' en het webinar

Valpreventie

Ongeveer één op drie 65-plussers komt minimum 1 keer per jaar ten val. Van deze ouderen valt bijna de helft meerdere keren per jaar en het risico op een valpartij stijgt met de leeftijd. Een val brengt vaak angst, afhankelijkheid, verminderde redzaamheid en een verhoogde sterftekans met zich mee. Als eerstelijnszone willen we dan ook graag inzetten op het doorbreken van deze negatieve spiraal.

Meer info over het project Valpreventie in ELZ Schelde en Leie

De Gele Doos

De 'Gele Doos' is een herkenbare gele bewaardoos voor belangrijke persoons-, contact-, en medische gegevens. Ze dient in de koelkastdeur bewaard te worden. Wanneer ouderen in nood verkeren, vinden diensten als de brandweer, politie en hulpverleners sneller de nodige informatie.

Meer info over de Gele Doos in ELZ Schelde Leie

Bewegen op verwijzing Schelde en Leie

Wat is de bedoeling van ‘Bewegen Op Verwijzing’? De 'zittende' Vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. De doorverwezen patiënten krijgen van de beweegcoach een beweegplan op maat.

Bewegen op verwijzing in ELZ Schelde en Leie

Kom Op Tegen Kanker Schelde Leie

Eerstelijnszone Schelde Leie en Kom op tegen Kanker organiseren info- en ontmoetingsmomenten voor mensen met kanker en hun naasten.

Info- en ontmoetingsmomenten in Schelde Leie

BELpREG - Onderzoek naar veilig gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap

ELZ Schelde Leie werd geselecteerd voor deelname aan de pilootstudie van het BELpREG project. BELpREG is een onderzoeksproject van de KU Leuven. Aan de hand van online vragenlijsten wordt informatie verzameld over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap én de gezondheid van moeder en kind.

Meer over het BELPREG-project