Projectoproep voor 'gezondheidsvaardige eerstelijnsorganisaties'

  • 6 december 2021

Een van de meest gebruikte basisdefinities stelt dat een organisatie ‘gezondheidsvaardig’ is wanneer zij het mensen gemakkelijker maakt om informatie en diensten te vinden, te begrijpen en te gebruiken, zodat ze beter voor hun gezondheid zorgen.

Met deze oproep kiest het Fonds Dr. Daniël De Coninck ervoor om eerstelijnsorganisaties te ondersteunen die zich willen ontwikkelen tot een gezondheidsvaardige organisatie.

De ondersteuning gaat naar voorstellen van organisaties die actief en creatief aan de slag gaan met minstens één van de volgende drie uitdagingen:

  • Uitdaging 1: Duurzaam inbedden van gezondheidsvaardigheden in de missie, structuur en werking van de organisatie.
  • Uitdaging 2: Opbouwen van gezondheidsvaardige relaties tussen enerzijds gezondheids- en welzijnswerkers en anderzijds gebruikers.
  • Uitdaging 3: Ontwikkelen van gezondheidsvaardige taal, actie en beleving.

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck biedt:

  • Naargelang de aard van de interventies kan de directe financiële steun variëren tussen 20.000 euro en 75.000 euro per ondersteunde organisatie
  • Kennisuitwisseling en -opbouw tussen de eerstelijnsorganisaties stimuleren via intervisies, supervisies en training
  • De ondersteuningsperiode loopt tot en met 2023
  • Aandacht en zichtbaarheid voor uw initiatief via de communicatiekanalen van het Fonds De Coninck en de KBS

Voor wie?

Deze projectoproep richt zich tot eerstelijnsorganisaties in de brede zin. Dat kunnen zowel organisaties of netwerken zijn die gezondheids- en/of welzijnsprofessionals groeperen op lokaal of bovenlokaal niveau, als patiëntenverenigingen of organisaties van informele zorgdragers.

Timing

Indienen kan tot 24/02/2022.

Meer informatie

Meer info over o.a. de selectiecriteria kan je hier terugvinden.