Projectoproep zorgzame buurten

  • 6 juli 2021

De Vlaamse Regering besliste om samen met de lokale besturen te investeren in zorgzame buurten. Dit kadert ook binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht dat het mentaal welbevinden en de sociale cohesie in de samenleving moet versterken. Om een impuls te geven aan de ontwikkeling van zorgzame buurten in Vlaanderen en Brussel geeft de Vlaamse Regering gedurende twee jaar een financiële impuls aan minstens 100 zorgzame buurten.

Projectoproep

De looptijd van de projecten start op 1 maart 2022 en loopt tot en met 29 februari 2024.

Welzijns- en zorgorganisaties, lokale besturen en zorgraden kunnen een project indienen. Als indiener treed je dan op als penhouder van een netwerk van partners.

Als Eerstelijnszone vragen we je om ons te informeren indien je een project wil indienen. Zo behouden we het overzicht en kunnen we je in contact brengen met potentiële partners om samen een project in te dienen. Hier vind je onze contactgegevens.

Je project indienen kan tot maandag 8 november om 8.59 uur 's morgens via het digitale invulformulier.

Wat is een zorgzame buurt?

“In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samen leven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.”

Een zorzame buurt omvat drie pijlers:

  • participatie van de buurt en inclusie
  • het verbinden van formele en informele zorg
  • intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen in een netwerk dat gericht is op preventie, gezondheidsbevordering en het verlenen van integrale zorg en ondersteuning met een focus op levenskwaliteit.

Waarom een project indienen?

Als je project geselecteerd wordt, kunnen jij en je netwerk rekenen op een subsidie van maximaal 50.000 euro per project, per projectjaar. Daarnaast word je intensief begeleid bij enkele belangrijke onderdelen van het project zoals het opstellen van een goede buurtanalyse, participatief werken met de buurt, impactgericht werken aan de hand van een veranderingstheorie, enz. De begeleiding wordt georganiseerd door een consortium, gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting.

Door in te gaan op deze projectoproep krijg je de kans om samen met andere buurtpartners een zorgzame buurt te ontwikkelen. Zo geef je mee vorm aan de toekomst van jouw buurt en aan een betere dienstverlening voor buurtbewoners en cliënten. 

Meer informatie

Voor alle informatie kan je terecht op de website www.zorgzamebuurten.be. Je vindt er alle voorwaarden en beoordelingscriteria, een inspiratiekader en inspirerende voorbeelden.