Projectoproep Zorgzame Buurten

  • 12 augustus 2021

De stad Menen wil inzetten op “Zorgzame buurten” en zal hiervoor een projectaanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid, voor de buurt Menen centrum.

Binnen de projectoproep wordt een zorgzame buurt als volgt gedefinieerd: “In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.

Een project “Zorgzame buurten” is dus niet een project van de stad voor de buurt maar een project samen met de buurtbewoners en samen met zorg- en welzijnsdiensten die actief zijn in de buurt. De participatie van betrokkenen is zowel bij de opmaak, de uitvoering en tijdens de aanpassing aan het plan.

Om het project zorgzame buurt wat te verduidelijken nodigen we u uit voor een start- en kennismakingsvergadering op woensdag 8 september 2021 om 17u30 in de Oude Tabaksfabriek, Ieperstraat 14 te Menen. Graag uw aanwezigheid bevestigen via mail: ldc.allegro@menen.be