Zorgen voor personen met dementie en daarbij ook aan uzelf denken, is belangrijk. De infosessie 'dementie en nu' helpt u daarbij.

In Vlaanderen woont bijna 65 % van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose dementie zijn er vaak heel wat vragen. Met het psycho-educatiepakket Dementie en Nu willen we daar een antwoord op proberen bieden. Het blijft steeds zoeken hoe we mantelzorgers van mensen die lijden aan (jong)dementie kunnen bereiken want niet iedereen wordt op dit moment al op één of andere manier ondersteund door zorgverstrekkers, onze diensten of door de gemeentelijke werkgroep.

Daarom wordt er een tiendelige vorming opgericht met onze partners. ‘DEMENTIE EN NU’ richt zich naar de mantelzorger die voor iemand met dementie zorgt. In de tien bijeenkomsten van ‘DEMENTIE EN NU’ worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven en is er ruimte voor reflectie met lotgenoten over de behandelde onderwerpen. De bijeenkomsten worden gegeven voor een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie. Deelname kan u helpen beter het hoofd te bieden aan de soms uitdagende zorgsituatie.

De kandidaten die zich aanmelden zullen eerst een intakegesprek krijgen om te kijken of dit wel degelijk mantelzorgers zijn van mensen die lijden aan (jong)dementie alsook wel degelijk het engagement hebben om deze 10-delige vorming te volgen omdat de plaatsen beperkt zijn gelet de intensieve opleiding en begeleiding die hen gratis wordt aangeboden.

De tien sessies vinden plaats van 19u tot 22u in de BIB in Het Gemeentehuis. We starten op dinsdag 3 oktober. De vervolgdata zijn:

  • 17 oktober 2023
  • 31 oktober 2023
  • 14 november 2023
  • 28 november 2023
  • 12 december 2023
  • 9 januari 2024
  • 16 januari 2024
  • 30 januari 2024
  • 6 februari 2024

Interesse? Bezorg het ingevulde aanmeldingsformulier (zie verder) voor 8 september aan dienst Welzijn of mail naar psycho-educatie@buggenhout.be. Wij contacteren je met verdere informatie over deelname.

Organisatie: Dementievriendelijke gemeente Buggenhout
dinsdag 3 oktober 2023, 19:00 - 22:00
Bibliotheek Buggenhout Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout
gratis