Psychologenkring 29XX

Psychologenkring 29XX verenigt gecertifieerde klinisch psychologen in de regio en biedt een brede waaier aan specialisaties.
Zij zijn het lokale aanspreekpunt voor alle burgers en alle hulpverleners en organisaties binnen de zorg.

Doel

Het doel van de kring is:

  • Ons kenbaar maken bij en een aanspreekpunt zijn voor hulpverleners uit de regio:  ziekenhuizen, geneesheren, woon- en verzorgingscentra, alle mogelijke organisaties betrokken bij de zorg en opvoeding, paramedische beroepen, apothekers, verplegers, …
  • Ons kenbaar maken bij mensen die op zoek zijn naar een gecertifieerd klinisch psycholoog in de gemeente waar ze wonen of binnen de regio.
  • De deskundigheid van onze leden garanderen en verbeteren.
  • Een professionele samenwerking uitbouwen met andere beroepsverenigingen van hulpverleners.

De kring is geëngageerd in 3 eerstelijnszones: Noorderkempen (Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Kapellen, Brasschaat), Voorkempen (Brecht-Malle-Schilde-Wijnegem-Zoersel) en Antwerpen-Noord (Ekeren, Stabroek, Zandvliet-Berendrecht, Merksem), gezien de geografische spreiding van onze leden over de 3 zones.

Werking

Om bovenstaande doelen te realiseren komen de leden van de kring iedere 2 maanden samen om elkaar te informeren over veranderingen en noden binnen de eerstelijnszones, alsook reflecteren en vormen van een mening over de evolutie van de psychologie in al zijn aspecten en relevante gastsprekers aan het woord te laten. De bijeenkomsten gaan door in het dienstencentrum van Maria-Ter-Heidehove en zijn vrijblijvend door mensen uit het vakgebied bij te wonen.

Voorzitter

Lieven D'Hauwers