Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. De zorggroep verenigt meerdere zorgvormen:

  • ambulante diagnostiek en behandeling, advies en vorming
  • bemoeizorgteams, mobiele teams en mobiel crisisteam
  • het psychiatrisch ziekenhuis met campussen in Boechout en Mortsel
  • het psychiatrisch verzorgingstehuis met locaties in Mortsel, Boechout, Malle en Oud-Turnhout
  • beschut wonen

Multiversum

De wegwijzer neemt je mee doorheen het aanbod rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) en ander belangrijk relevant aanbod voor gezinnen. De wegwijzer is zodanig opgebouwd dat je aan de hand van de vraag de verschillende ondersteuningsmogelijkheden kan verkennen. Indien je per organisatie het hulpverleningsaanbod wil bekijken, kan je dit raadplegen via deze link.

Heb je nood aan info over het aanbod RTJ buiten onze regio of wens je meer specifiek advies, neem dan telefonisch contact op met de 'wegwijzer jeugdhulp'. Alle info vind je op www.pangg0-18.be/wegwijzer-jeugdhulp.

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ)

PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.
GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiƫntie en effectiviteit van zorg.

Pangg 0-18

SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliƫnt en diens context.

Netwerk SaRa