Psychologische ondersteuning voor hulpverleners en burgers

De Covid-19-pandemie heeft een grote psychosociale impact voor iedereen, zowel voor hulpverleners als voor andere burgers. Hier vindt u een overzicht van enkele initiatieven en diensten die hulp en ondersteuning kunnen bieden bij psychosociale problemen in deze moeilijke periode.

Algemeen

Tele-Onthaal

Via het telefoonnummer 106 of via www.tele-onthaal.be (24/24u en 7/7d).
Een gratis luisterend oor via chat of telefoon en dit op anonieme wijze.  

CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk)

Langskomen kan enkel nog op afspraak gezien de coronamaatregelen. Bereikbaar via telefoon en digitale hulpverlening. Telefonisch bereikbaar op alle weekdagen tussen 9u en 17u op 0800 13 500. Bieden gratis ondersteuning bij vragen psychosociale en financiële problemen.

CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg)

In onze eerstelijnszone is RCGG Deinze bereikbaar via 09/386.36.90

Eerstelijnspsychologische zorg (18 -65 j)

Indien u regelmatig ernstige klachten ervaart omtrent depressie, angst, alcoholgebruik en het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen kan u bij een eerstelijnspsycholoog terecht. De eerstelijnspsycholoog biedt u een kortdurend zorgaanbod van 2 x 4 sessies aan en dit kan éénmalig verlengd worden. Er is een voorschrift van de arts (huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer) nodig en het tarief bedraagt 11,20 euro per sessie of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming. Videoconsultaties zijn mogelijk. 

Specifiek voor zorgverstrekkers

ZorgSamen: veerkracht voor iedereen in zorg en welzijn

De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in de zorg, ongeacht statuut, functie of sector. Via deze weg wordt er ondersteuning geboden bij opbouw van veerkracht, zelfzorg en zorgen voor elkaar via informatie en tips. Daarnaast kan ook de zorgscreener geraadpleegd worden: het is een instrument dat aangeeft of het voor jou nuttig zou zijn om met een professionele hulpverlener in gesprek te gaan. 

Doctors4doctors

Ondersteuning van het psychosociale welzijn van collega-artsen. Bereikbaar op weekdagen tussen 9-17u en dit via 0800 23 460 of info@doctors4doctors.be.