Psychologische hulp in de eerste lijn voor de 4 Antwerpse eerstelijnszones

Conventie psychologische zorg in de eerste lijn (ELP)

Voor wie is de conventie er?

De klemtoon van psychologische zorg in de eerste lijn ligt op lichte en matige psychologische klachten. Er wordt gewerkt rond vraagverheldering en sessies die inzetten op psychisch welbevinden en veerkracht.

Wie op zoek is naar psychologische hulp kan rechtstreeks contact opnemen met een erkend klinisch psycholoog of orthopedagoog.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het eerste gesprek is gratis. In dit gesprek wordt bekeken wat het beste zorgtraject is. Psychologische zorg in de eerste lijn is daarbij een van de mogelijkheden. Is er nood aan meer gespecialiseerde zorg (individueel of in groep), dan wordt gericht verwezen naar het aanbod binnen het SaRA-netwerk (volwassenen) of netwerk van PANGG 0-18 (kinderen en jongeren).

Wat kost een sessie?

Individuele sessie: € 11 of € 4 bij verhoogde tegemoetkoming
Groepssessie: € 2,5

Hoe vinden mensen de weg naar deze laagdrempelige hulp?

Het is natuurlijk belangrijk om te zorgen dat mensen ook de weg vinden naar deze zorg. Daarom worden vindplaatsen ingeschakeld.

Een vindplaats is een laagdrempelige en toegankelijke plaats waar burgers sowieso aanwezig zijn en waar het dus logisch is om hulp te vinden. Vindplaatsen spelen dus een cruciale rol in het doorverwijzen naar de juiste hulp. Naast enkel doorverwijzen, kan een vindplaats er ook voor kiezen om effectief sessies te laten doorgaan op hun locatie.

Meer weten of je aanmelden als vindplaats? Dat kan via dit formulier.

Video's