logo

Vanaf 1 september 2021 versterkt het aanbod van eerstelijns psychologische zorg voor het hele land op gecoördineerde wijze.

Het doel? Psychologische zorg toegankelijk maken, op het niveau van het opstarten én op het niveau van de prijs.

De tegemoetkoming gebeurt via een nieuwe conventie met een potentieel van 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied en samen heel België bestrijken.

Deze conventie heeft als doel een makkelijkere toegang tot psychologische zorg, maar ook een betere erkenning van de zorgverleners die betrokken zijn bij dit nieuwe systeem.

Het aanbod dekt psychologisch zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen.

Dit gebeurt via zorg in de eerste lijn voor algemeen psychisch welbevinden en ook via meer gespecialiseerde zorg wegens een ernstig onderliggend psychologisch probleem.

Hier vindt u hoe dit uitgebreid aanbod van psychologische zorg zal werken, en hoe u, als klinisch psycholoog of orthopedagoog, hieraan kan deelnemen.

Contactgegevens netwerk Noord West-Vlaanderen:

nowe

Scheurblokken "Naar de psycholoog, niet zo'n gek idee!"

In de scheurblokken "Naar de psycholoog, niet zo'n gek idee!" vind je heel wat praktische gesprekstips met afscheurblaadjes om mee te geven.

Een uitgave van de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen.
💡 Meer info via www.elpen.be of bij jouw huisarts!