Psychosociaal aanbod

De oorlogssituatie, getuige zijn van geweld, je land plots moeten verlaten, de vele vragen die je hebt. Voor vluchtelingen, ook die uit het Russisch oorlogsgeweld in Oekraïne staat de mentale gezondheid en het psychisch welbevinden enorm onder druk. Daarnaast spelen er gevoelens van angst, bezorgdheid en onzekerheid. Welke ondersteuning er beschikbaar is, vind je hieronder terug.

Toegangspoorten psychosociaal aanbod

 • Psychologische dienst OCMW: de aan de vluchteling toegewezen maatschappelijk werker van het OCMW kent het psychosociale aanbod en heeft een korte lijn met de psychologische dienst. Deze kan de nood goed afbakenen en de persoon zo doorverwijzen naar de juiste hulplijn. Hulpverleners op de eerste lijn kunnen ook elke dag tijdens kantooruren contact nemen met het algemeen nummer van de psychologische dienst (09/266.89.00) als er dringende (advies)vragen of zorgnoden zijn bij de vluchtelingen m.b.t. de geestelijke gezondheid. Een Oekraïense vluchteling kan ook elke maandag binnenlopen bij de psychologische dienst van het OCMW (Sint-Martensstraat 13) zonder afspraak mocht deze plots in psychische nood verkeren.
 • Gratis hulplijn CAW Oost-Vlaanderen 0800 13 500: meer info kan je hieronder terug vinden. 

OCMW

De psychologische dienst van het OCMW biedt zelf volgende vormen van begeleiding aan:

 • Individuele psychologische begeleiding, therapie
 • EMDR-groepen voor eerste indicaties van zwaar impacterende stress bij traumatische gebeurtenissen

CAW

 • Algemene hulpvragen m.b.t. Oekraïense vluchtelingen:
  • De gratis hulplijn 0800 13 500, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur, wordt door professionele hulpverleners uitgebaat om welzijnsgerelateerde vragen en bezorgdheden te capteren. Burgers, vrijwilligers, partnerorganisaties en lokale besturen kunnen daar terecht met vragen over vluchtelingen. Deze hulplijn biedt gerichte informatie, helpt mensen hun weg te vinden doorheen het sociale landschap en geeft advies of consult. Het eerste contact kan een opstap zijn naar verdere vraagverheldering, indicatiestelling en toeleiding naar gepaste hulp en zorg in de buurt of regio. Hier vind je meer informatie.
 • Mindspring: psycho educatie programma voor vluchtelingen met doel veerkracht te verhogen en zo de toekomst aan te pakken. Meer info over dit programma vind je hier.
 • De buddy-werking voor vluchtelingen is een methodiek van buddy-werk geëngageerde vrijwilligers die er in de eerste plaats zijn voor vluchtelingen. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid maken de buddy's van CAW hen wegwijs in onze maatschappij en bieden ze ondersteuning op tal van vlakken. CAW Oost-Vlaanderen screent, vormt en ondersteunt deze vrijwilligers. En zorgt voor de juiste match met Oekraïense vluchtelingen. Deze vrijwilligerswerking wordt over heel Oost-Vlaanderen georganiseerd. Vragen hierover zijn welkom bij buddyoekraïne@cawoostvlaanderen.be
 • Begeleiding en slachtofferhulpIndividuele psycho-sociale begeleiding of slachtofferhulp is aangewezen als een meer intensieve vorm van begeleiding nodig is. Met ondersteuning van een tolk helpen we stress onder controle houden, bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen of met het omgaan met rouw en verlies. Meld je hiervoor aan via de lokale onthaalteams of de gratis hulplijn 0800 13 500.

CGG Adentro

Het aanbod van de bestaande verschillende vluchtelingengroepen binnen CGG Adentro blijft bestaan en wordt uitgebreid binnen de capaciteit van de convenant. Doorverwijzing voor psychologische begeleiding is dus mogelijk voor Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast zal CGG Adentro een webinar ontwikkelen en aanbieden dat gericht is op gastgezinnen, vrijwilligers en hulpverleners met tips over signaalherkenning en mogelijke stappen bij nood aan psycho-sociale ondersteuning. Een consultatie bij het CGG wordt door de ziekteverzekering terugbetaalt. Meer informatie over een CGG in uw buurt kan je via deze link terugvinden.

Solentra

 • Solentra biedt ondersteuning voor alle professionele en vrijwillige hulpverleners die vluchtelingen opvangen. Voor meer info klik hier.
 • We Mind: Gratis telefonische hulplijn voor psychische steun aan Oekraïense vluchtelingen in het Oekraïens.

Ethias

Ethias Services biedt psychosociale hulp aan in het Oekraïens (en andere talen uit die regio). Uiteraard kunnen ook de medewerkers/vrijwilligers die werken voor een lokaal bestuur of een hulporganisatie bijgestaan worden. Deze ondersteuning kan individueel, collectief, op afstand of face-to-face (afhankelijk van de regio) worden georganiseerd en is een betalende dienstverlening.

De procedure is eenvoudig: per mail een verzoek sturen naar het adres ethiasservices@ethias.be met vermelding van de volgende gegevens:

 • contactpersoon van de hulporganisatie, het opvangcentrum, de OCMW's…
 • contactgegevens,
 • de gewenste taal
 • individueel/collectief
 • fysieke of virtuele begeleiding

AXA

AXA verzekeringen stelt tot 31 mei 2022 gratis hun psychologische bijstandsdienst, Doctors Online Psy’, ter beschikking voor alle gastgezinnen en tijdelijke beschermde vluchtelingen. Hulpverlening is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels, elke werkdag tussen 9 en 18 uur op het nummer 02 642 45 63.