Deze inhoud is van toepassing op de zones West-Limburg en MidWestLim

Op 8 september vond in Marokko een zware aardbeving plaats met een enorme impact op het dagelijkse leven in de getroffen gebieden. Deze schokkende gebeurtenis kan ook bij familieleden, vrienden en nabestaanden in België emoties en vragen oproepen. Als ELZ komt u ongetwijfeld met deze doelgroep in contact. Wij lichten u daarom in over het hulpaanbod van CAW Limburg voor deze mensen.

Familieleden, vrienden en nabestaanden kunnen bij ons terecht voor psychosociale hulpverlening. Het CAW biedt hen een luisterend oor en een helpende hand. We luisteren naar het verhaal, horen hoe het met hen gaat en geven informatie en duiding over gevoelens en stress. Daarnaast ondersteunen en begeleiden we mensen en geven we tips over omgaan met verlies, stress of trauma. We geven ook uitleg over wat mogelijke reacties zijn en hoe een verwerkingsproces verloopt.

Mensen met vragen raden we aan contact met CAW Limburg op te nemen. We bekijken dan wat we voor hen kunnen doen. Kunnen we niet verder helpen? Dan gaan we samen op zoek naar een andere dienst die wel een antwoord kan bieden.

Opgelet, voor vragen van of over Belgen ter plaatse, is het noodnummer van het crisiscentrum van Buitenlandse zaken actief: +32 (0)2 50140 00.