Waarom inzetten op psychosociaal aanbod in de Westhoek?

De Zorgraad van de Eerstelijnszone Westhoek beoogt een dekkend psychosociaal aanbod in de Westhoek dat bekend is bij zowel de zorgverleners als bij personen met een zorg- en ondersteuningsnood.

Wij willen dat er voldoende aanbod is voor verschillende kwetsbare doelgroepen. Dit aanbod moet vraaggestuurd en vlot toegankelijk zijn. Het psychosociaal aanbod moet bekend zijn onder de verschillende zorgaanbieders. De weg die men volgt om tot psychosociale begeleiding te komen, moet de kortst mogelijke weg volgen, ook bij complexe situaties.

Uitgaande van CAW, WINGG, CGG, zelfstandige eerstelijnshulpverleners hebben wij in onze regio een sterke dienstverlening in samenwerking met de lokale besturen, de zorg -en dienstverlenende organisaties en de mantelzorgorganisaties. De Zorgraad beoogt deze werking verder samen uit te bouwen.

Wij wensen het specifieke aanbod voor kwetsbare doelgroepen te verstevigen en meer bekendheid te geven. We willen bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare jongeren en kwetsbare ouderen. Daarnaast is er momenteel en acuut behoefte aan een specifiek aanbod voor zorgverleners die geconfronteerd worden met moeilijke situaties inzake Covid. Brede bevolking met verhoogde kwetsbaarheid

We willen ertoe bijdragen dat men ongeacht de doorverwijzer terecht kan bij de aanbieder met het meest juiste en accurate aanbod en profiel. De wachttijden zijn voor bepaalde situaties en aanbieders te lang. Anderzijds merken we dat de toestroom naar de hulpverleners soms te hoge drempels heeft. Wij willen die drempels verlagen door doorverwijzing eenvoudiger te maken.

Hulp voor jou

Met de lancering van de website www.hulpvoorjou.be wil de Eerstelijnszone het psychosociaal aanbod in de Westhoek meer bekendheid geven zowel bij de zorgverleners als bij personen die er nood aan hebben.

Waarom deze website?

Programma’s als Taboe en Therapie, acties als Té gek, het zijn maar enkele voorbeelden die met succes de drempel verlagen om over mentaal welzijn te praten. Mensen moeten weten dat, voor elke situatie waar je even geen uitweg meer ziet zonder hulp, voor elke bezorgdheid over jezelf of een ander, er een oplossing te vinden is. Er is in onze regio heel wat aanbod van organisaties die inzetten op mentaal welzijn, alleen is het niet altijd gemakkelijk om die op een vlotte manier te vinden.

Daar wil www.hulpvoorjou.be iets aan doen. De website richt zich in de eerste plaats naar zorgverleners, die mensen met een zorgvraag of problematiek via een beperkt aantal muisklikken tot bij de juiste hulpverlening en ondersteuning kunnen brengen. Ook voor de burger die zelf op zoek is naar antwoorden of hulp op vlak van mentaal welzijn kan dit een wegwijzer zijn.

Hoe werkt www.hulpvoorjou.be?

Op de homepagina van de website maak je de keuze tussen jongeren/kinderen en volwassenen/ouderen. Vervolgens komt de bezoeker op een pagina waar vragen en thema’s uit de leefwereld van de gekozen doelgroep opgelijst zijn. Op die vragen, vaak gebaseerd op signalen uit het werkveld, kan de bezoeker doorklikken. De volgende pagina biedt een overzicht van organisaties, verenigingen of infolijnen waar de bezoeker terecht kan voor hulp of info. Een derde optie geeft een overzicht van noodnummers voor dringende hulp.

Eerstelijnszone Westhoek hoopt dat www.hulpvoorjou.be een bron van informatie en een handig werkinstrument kan zijn, om wie dit nodig heeft, snel en makkelijk te kunnen helpen.