Deze inhoud is van toepassing op de zones West-Limburg en MidWestLim

Op 6 februari vond in Turkije en Syrië een zware aardbeving plaats met een enorme impact op het dagelijkse leven in de getroffen gebieden. Deze schokkende gebeurtenis kan ook bij familieleden, vrienden en nabestaanden in België emoties en vragen oproepen.

Familieleden, vrienden en nabestaanden kunnen bij CAW terecht voor psychosociale hulpverlening. Het CAW biedt hen een luisterend oor en een helpende hand. Ze luisteren naar het verhaal, horen hoe het met hen gaat en geven informatie en duiding over gevoelens en stress. Daarnaast ondersteunen en begeleiden ze mensen en geven ze tips over omgaan met verlies, stress of trauma. Ze geven ook uitleg over wat mogelijke reacties zijn en hoe een verwerkingsproces verloopt.

Mensen met vragen raden we aan contact met CAW Limburg op te nemen. Ze bekijken dan wat ze voor hen kunnen doen. Kunnen ze niet verder helpen? Dan gaan ze samen op zoek naar een andere dienst die wel een antwoord kan bieden.


Opgelet, volgende nummers blijven actief:

  • Voor consulaire bijstand: +90 532 615 92 29
  • Voor vragen over naasten met de Belgische nationaliteit in het getroffen gebied: 02 501 81 11

www.caw.be/limburg