Als eerstelijnswerker op zoek naar psychosociale hulp voor vluchtelingen? Binnen de Kempen kan je beroep doen op bestaande samenwerkingsverbanden en gekende aanmeldingskanalen.

Aanmeldingskanalen in regio Kempen


Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

CAW De Kempen helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn en is telefonisch bereikbaar. De hulpverlening bij CAW De Kempen is gratis en gesprekken kunnen doorgaan op de CAW-kantoren in Geel, Herentals, Turnhout en Mol.
OCMW-medewerkers die vragen hebben in concrete dossiers over psychosociale en/of slachtoffer gerelateerde thema's, kunnen terecht bij CAW voor consult en ondersteuning.

Aanmeldpunt voor CGZ bij kinderen en jongeren onder 18 jaar

Het aanmeldpunt is een samenwerking tussen verschillende teams van CGG Kempen en mobiele teams van het netwerk PANGG 0-18. Het regionale aanmeldpunt voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid is een gecentraliseerd kenniscentrum. Als verwijzer kan je hier terecht met vragen rond psychische klachten, waaronder trauma.

Aanmeldpunt voor volwassenen ouder dan 18 jaar

Het aanmeldingteam is gespecialiseerd in zorg voor personen vanaf 18 jaar met psychische kwetsbaarheid binnen het arrondissemet Turnhout. Het team biedt advies en coaching naar eerstelijnspartners en geven ondersteuning bij het inschatten van de situatie.

Specifiek aanbod voor vluchtelingen

CAW De Kempen.

CAW De Kempen heeft een specifiek aanbod voor Oekraïense vluchtelingen met persoonlijke en psychische problemen en burgers in Vlaanderen die ondersteuning en opvang geven aan Oekraïense vluchtelingen.
Zo bieden ze een individueel aanbod van slachtofferbegeleiding aan de hand van psycho-educatie rond een traumatische gebeurtenis.
Verder bieden ze ook psychosociale begeleiding bij individuele of relationele problemen. De focus kan hier liggen op alleenstaand ouderschap, rouwverwerking, en verlieservaringen, depressieve gevoelens en anderen.
Tenslotte is er ook een psycho-educatief groepsaanbod voor (Oekraïense) vluchtelingen die recent hun lang ontvluchtten.

Het volledige aanbod vind je op de website van CAW De Kempen

Aanmeldpunten kinderen/jongeren en volwassenen

Het aanmeldpunt kinderen en jongeren en het aanmeldpunt volwassenen bieden consults en liaisons aan voor professionelen uit de gezondheidszorg- en welzijnssectoren over het omgaan met Oekraïense vluchtelingen.

CGG Kempen

CGG Kempen biedt een gespecialiseerd aanbod aan Oekraïense vluchtelingen voor zowel diagnose als behandeling van ernstige psychiatrische stoornissen bij zowel jongeren als volwassenen. Daarnaast bieden ze een psycho-educatief groepsaanbod voor volwassenen aan in combinatie met lichaamsgerichte oefeningen en met bijzondere aandacht voor vroegdetectie en interventie. Ze voorzien hierbij ook een tolk of vertaalcomputer. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de aanmeldtpunten.