RADAR organiseert "Intersectorale intervisiereeks Infants"

  • 15 februari 2021

Infants (kinderen van -9maand tot 3 jaar, bij uitbreiding t.e.m. 5 jaar) ontwikkelen zich zeer snel in interactie met hun ouders en ruimere omgeving. Aandacht voor het psychisch welzijn van de allerkleinsten is minstens even belangrijk als zorg voor de lichamelijke ontwikkeling. 

Voor wie?

Professionelen uit verschillende sectoren die: 

  • werken met jonge kinderen en/of hun context
  • aan de hand van eigen casussen ervaringen, inzichten en kennis
  • willen uitwisselen
  • hun netwerk willen versterken binnen de regio 
  • hun expertise rond jonge kinderen willen uitbreiden 

Face-to-face intervisiereeks

Erik De Belie is orthopedagoog en psycholdynamisch kindertherapeut verbonden aan MFC De Hagewinde en Hogeschool Gent. Hij heeft heel wat expertise rond gehechtheid, trauma en emotionele beschikbaarheid. Hij heeft ervaring m.b.t. de ontwikkeling van ‘ouderschap onder druk’ en ‘mentaliserend coachen’. Als supervisor is hij verbonden aan de opleiding Kindertherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie (KU Leuven) en de opleiding Complex Trauma (Rino).

Waar en wanneer

  • donderdag 29 april
  • donderdag 20 mei en
  • donderdag 17 juni 2021

telkens van 9u - 12u in het Huis van het Kind, De Kroon, Kroonveldlaan 40c

Praktisch

Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om aan deze intervisie deel te nemen, en de intersectorale spreiding te garanderen wordt er slechts 1 persoon per organisatie toegelaten. 

Bij inschrijving engageer je je ertoe om alle 3 de intervisiemomenten bij te wonen en casusmateriaal (op voorhand) in te brengen. Inschrijven is gratis via onderstaande link. 

Wanneer de intervisiereeks online doorgaat wordt gebruik gemaakt van een betalend Zoom-account waar de nodige privacy gegarandeerd wordt. 

Klik hier om u te schrijven