rapporten onderzoek VIVEL infografiek

Door de COVID-19 crisis zijn er vele mooie samenwerkingen ontstaan in de eerste lijn, o.a. tussen huisartsen, verpleegkundigen en apothekers tijdens de organisatie van de vaccinatiecentra. Echter zijn er ook nog veel onduidelijkheden en vragen over wat de impact was van de afgelopen periode op de eerste lijn en welke noden er momenteel zijn.

Hierdoor werd er door verschillende instellingen onderzoek geleverd, o.a. door de Artevelde Hogeschool, maar ook door de Vlaamse Overheid in samenwerking met verschillende Vlaamse onderwijsinstellingen.

Artevelde Hogeschool

Het onderzoek van de onderzoeksgroep 'expertisenetwerk zorg en gezondheid' binnen Artevelde Hogeschool focust voornamelijk op het detecteren van de noden van de zorgraden en andere stakeholders van de eerste lijn. Hier kwamen voornamelijk onderstaande ondersteuningsnoden naar boven:

  1. Meer en betere interdisciplinaire samenwerking, samenwerking over de lijnen en tussen zorg en welzijn
  2. Streven naar duurzaamheid, meer aandacht voor het implementeren van onderzoeksresultaten
  3. Hulp bij alle vormen en fasen van onderzoek en dit op een co-creatieve, gelijkwaardige manier
  4. Aanbod van brede topics die iedereen aanbelangen, gericht op nodige competenties
  5. Grote nood aan coaches, zoals proces- en implementatiecoaches

Alsook gaan ze bekijken hoe zij als Hogeschool een bijdrage kunnen leveren op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

O.a. deze mogelijkheden bekijken wij als Eerstelijnszone Scheldekracht. verder samen met hen. Dit wordt wellicht uitgewerkt in het organiseren van 'Academische werkplaatsen'.

Hier kan je de samenvatting van een teamlid van ELZ Scheldekracht terugvinden:

Het gehele rapport van het onderzoek vind je hier:

Op www.arteveldehogeschool.be kan je meer informatie over het onderzoek terugvinden. De resultaten kan je snel visueel nakijken in deze infografiek:

De Vlaamse Overheid

Het onderzoek van de Vlaamse Overheid in samenwerking met de Vlaamse universiteiten en Thomas More focust voornamelijk op de impact van de Covid-19-crisis op de eerste lijn en op het situeren van de problemen en hiaten alsook de zaken die goed liepen. Er is ook nagegaan wat hieruit geleerd kan worden en hoe we deze lessen duurzaam kunnen verankeren.

Hier kan je de samenvatting van een teamlid van ELZ Scheldekracht terugvinden:

Het gehele rapport van het onderzoek vind je hier: