Is één van je klanten of patiënten zwanger? Vertel hen dat ze zo snel mogelijk een aanvraag moeten doen voor kinderopvang indien ze kinderopvang wensen.