Rechtstreeks doorverwijzen naar het OCMW (sociale dienst Stad Gent)

  • 14 januari 2022

Mensen in armoede en financiële problemen ervaren vaak heel wat drempels tot ze bij de juiste diensten komen. Vanuit het GBO (geïntegreerd breed onthaal) wil de Sociale Dienst Stad Gent/OCMW Gent de samenwerking met wijkpartners en andere organisaties verbeteren. Meer info en tools kan je hier vinden.