Registratie van zorgverleners voor prioritaire boosterprik

  • 9 december 2021

Er is nu een optie om zorgverleners te registreren voor een prioritaire boosterprik. Onderstaande doelgroepen zitten in scope:

 

    • Nieuwe zorgaanbieders in ziekenhuizen, zorgvoorzieningen of werkzaam in de zorg- en welzijnssector binnen de eerstelijn
    • Studenten en stagebegeleiders in een zorgopleiding
    • Zorgaanbieders die wegens ziekte, quarantaine of andere contra-indicatie niet konden deelnemen aan het intern georganiseerd vaccinatiemoment binnen een ZH of zorgvoorziening

 

De zorgaanbieder moet zichzelf aanmelden, dit kan niet in bulk gebeuren. Alles wordt gecontroleerd op eID. Ingediende gegevens worden wekelijks opgeladen in de vaccinatie code database. De betrokken zorgverleners worden nadien uitgenodigd in het vaccinatiecentrum van domicilie na het verlopen van de termijnen (Pfizer/Moderna 6m, AZ 4m, J&J 2m).

Zorgaanbieders kunnen zich opgegeven voor prioritaire vaccinatie tot eind januari. Dit geldt enkel voor een boostervaccinatie, en niet voor een basisschema. Voor een basisschema kan contact opgenomen worden met het vaccinatiecentrum of de huisarts.

https://www.eloket.zorg-en-gezondheid.be/Covid19/PrioritaireBoostervaccinatie/NieuweZorgaanbieders