Reservelijst(en) ELZ Scheldekracht

Ondertussen zijn de vaccinatiecentra in de regio Scheldekracht* (Wetteren/Wachtebeke) reeds enkele weken operationeel en zijn de eerste vaccinatiemomenten achter de rug.

Doordat bevestigen van de uitnodiging niet verplicht is, gebeurt het dat mensen niet opdagen. Dan kunnen aan het einde van een dag vaccins over zijn. Om dit probleem aan te pakken wordt er binnen ELZ Scheldekracht op twee manieren gewerkt.

1. Proactieve contactname door het lokale callcenter en invulling plaatsen vanuit een reservelijst van de prioritaire groepen

Het lokale callcenter contacteert proactief de genodigden die hun afspraak nog niet hebben bevestigd om op voorhand een zicht te krijgen op de vaccinaties die nog ‘open staan’. Vervolgens belt het lokale callcenter personen uit een reservelijst van prioritaire groepen op om gevaccineerd te worden op één van de eerstkomende vaccinatiedagen.

Wie staat er op deze reservelijst?

Bij het opstellen van deze reservelijst wordt de volgorde van de vaccinatiestrategie van de Vlaamse overheid gevolgd.

Momenteel wordt deze reservelijst binnen ELZ Scheldekracht dus samengesteld uit:

  • 65-plussers NIEUW! (Concreet gaat het over alle personen die vandaag reeds ouder zijn dan 65 jaar of die nog 65 worden in 2021. Meld je hier aan voor het vaccinatiecentrum van Wachtebeke en meld je hier aan voor het vaccinatiecentrum van Wetteren!)
  • Personen met ernstige chronische aandoeningen (*)
  • Personen werkzaam in het vaccinatiecentrum (*)

(*) Deze twee bovenstaand doelgroepen kunnen zich nergens aanmelden ten op zichte van de 65-plussers! Zij die in aanmerking komen voor deze reservelijst worden automatisch uit een databank gehaald van het vaccinatiecentrum, de artsen en/of de mutualiteiten. Het heeft dus geen zin om zich aan te melden via het lokale callcenter, de huisarts, ...

2. Restvaccins aan het einde van de dag via een reservelijst van politie- en brandweerdiensten

Aangezien de restvaccins aan het einde van de dag (zeer) beperkt zijn door de proactieve contactname van het lokale callcenter, maken wij momenteel maar gebruik van een zeer beperkte groep om restvaccins aan aan te bieden.

Wie staat er op deze reservelijst?

Van zij die onder beroepsgroepen met een hogere besmettingsrisico vallen, gaan wij concreet enkel verder met actieve medewerkers van politie- en brandweerdiensten om op te roepen voor deze restvaccins.

Resultaat

Door op deze twee manieren te werken wordt de agenda zoveel mogelijk op voorhand gevuld en gaan er zeker geen (rest)vaccins verloren. Daarnaast volgen we zo maximaal de vooropgestelde vaccinatiestrategie van de overheid, met een focus op de prioritaire doelgroepen. Hiermee hopen we het gezondheidssysteem niet extra onder druk te zetten.

Voor welke doelgroepen leggen we dus (voorlopig) in Eerstelijnszone Scheldekracht geen reservelijst aan?

  • Personen tewerkgesteld in de kinderopvang en het kleuteronderwijs
  • Personen die zich snel kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum
  • Andere groepen vanuit de brede bevolking

MAAR: Als we binnen de Eerstelijnszone Scheldekracht opmerken dat het aantal restvaccins stijgt, kunnen de doelgroepen voor deze reservelijst aangepast worden. Vanuit de overheid is er ook een tool QVAX gemaakt waar burgers zich online kunnen inschrijven om snel gemobiliseerd te worden en aangeven op welke dagen zij snel oproepbaar zijn. Bekijk hier alvast de stand van zaken van deze tool alsook de aanpak van onze eerstelijnszone. Veranderingen zullen telkens ruim bekend gemaakt worden via de communicatiekanalen van de lokale besturen en de eerstelijnszone.

Bijkomende opmerkingen

 

  • We willen hierbij nogmaals met aandrang vragen om de vaccinatie-uitnodiging die u van de overheid zal ontvangen, ook effectief te bevestigen. Aangezien het herplannen van vaccinatiemomenten zeer moeilijk is, willen we toch vragen om alles in het werk te stellen om in te gaan op je uitnodiging en de voorziene timing! Dit zorgt ervoor dat wij het vaccinatieproces zo optimaal mogelijk kunnen organiseren.

 

  • In de praktijk merken we dat er soms iemand ‘vroegtijdig’ wordt gevaccineerd, nog vooraleer het aan die persoon zijn ‘doelgroep’ is. Vaak was dit het gevolg van een technische fout in het overheidssysteem. In sommige gevallen vonden enkele personen een manier om onterecht op onze reservelijst van zorgprofessionals te geraken. Hierbij werden ondertussen ook de nodige controlemechanismen ingebouwd.

 

  • De uitnodigingen worden telkens ongeveer 14 dagen voor de vaccinatiedag verstuurd. Dus gaandeweg zullen ook meer en meer personen de officiële uitnodiging ontvangen van de overheid. Deze gespreide verzending kan verklaren waarom u bv. nog geen uitnodiging heeft ontvangen en uw collega/buur/... binnen ‘dezelfde doelgroep’ wel.

 

Uiteraard hopen we samen met jullie allen dat we iedereen zo snel mogelijk kunnen voorzien van een vaccinatie. De vaccinatiecentra staan alvast paraat om snel met de geleverde vaccins aan de slag te gaan. Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, dan vragen we om geduldig te wachten tot je een uitnodiging krijgt. Dat is de beste manier om zo snel en ruim mogelijk te vaccineren. Op de uitnodigingsbrief staat ook het nummer van het callcenter vermeld, waar men u stap voor stap kan begeleiden om de vaccinatie optimaal te organiseren.

(de regio “Eerstelijnszone Scheldekracht” omvat de gemeenten Wetteren, Wichelen, Laarne, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke)