't Kader

't Kader start op 23 januari 2023 haar ontwenningsprogramma op in Geel. Mensen die kampen met een verslaving aan illegale middelen kunnen er terecht voor een 6-tal weken tijdens dewelke wordt gewerkt aan stabilisatie op zowel lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Samen met de bewoner brengen ze de noden op de verschillende levensdomeinen in kaart. Waar mogelijk worden eerste belangrijke stappen gezet in stabiliseren van deze noden. Vervolgens wordt samen met de bewoner (en diens context) het vervolgtraject vorm gegeven. Bewoners worden gemotiveerd en geori├źnteerd naar een vervolgbehandeling met oog op re├»ntegratie.