Revalidatie na COVID-19

  • 12 november 2020

Het doormaken van COVID-19 kan aanleiding geven tot zeer diverse klachten.

Bij sommige mensen blijven weken- tot maandenlang kortademigheid, een gevoel van vermoeidheid, krachtsverlies of andere lichamelijke klachten aanwezig. Er kunnen ook psychische klachten optreden, zoals verminderd concentratievermogen en verwerkingsproblemen. Het geheel van deze klachten kunnen een negatieve weerslag hebben op de dagelijkse activiteiten zoals werkhervatting, hobby’s, sporten, …

Een revalidatie op maat van de individuele patiënt kan dan van onschatbare waarde zijn. Het revalidatieteam biedt een multidisciplinair programma aan dat na een intakegesprek en een evaluatie wordt samengesteld.

De modules bestaan uit begeleiding van het activiteitenmanagement, fysieke training (kracht, mobiliteit, uithouding), cognitieve training bij verminderde aandachtsspanne, weerbaarheidstraining bij problemen met verwerking, en training van de ademhaling. Het KCE erkent ook een post-intensieve zorgsyndroom met fysieke psychische en cognitieve symptomen waarvoor testing van o.a. mobiliteit en spierkracht en specialistische doorverwijzing aangewezen kunnen zijn.

De revalidatiesessies kunnen ambulant gebeuren en worden gedeeltelijk terugbetaald. Huisartsen zijn een onmisbare schakel om dit proces mee te sturen.


Meer info