Richtlijnen persoonlijk beschermingsmateriaal

Richtlijnen thuiszorg

Dit document bespreekt algemene maatregelen en de maatregelen die moeten genomen worden bij een (vermoeden van) besmetting van een persoon met COVID-19, het nieuwe coronavirus in de thuissituatie volgens de kennis d.d.7 april 2020.

Aandacht: deze maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates

via:https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-COVID-19

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

PBM: richtlijnen voor zorgpersoneel

PBM-zorgpersoneel.JPG

PBM: richtlijnen voor niet-zorgpersoneel

PBM-niet-zorgpersoneel.JPG