Rol ELZ Scheldekracht in de vaccinatiestrategie

Net zoals met de andere corona-maatregelen, helpt Eerstelijnszone Scheldekracht lokaal te coördineren. ELZ Scheldekracht zal samen met de Lokale Besturen en de partners van de ELZ:

 • Zoveel mogelijk de nieuwe informatie verzamelen en de impact op het lokale terrein proberen inschatten zodat hierover gecommuniceerd kan worden.
 • De noden van partners met betrekking tot vaccinatie verzamelen (logistiek, personeel, communicatie, kwetsbare doelgroepen,…).
 • Overleg organiseren tussen verschillende partners om lokale afspraken te maken.
 • Een overzicht geven van sensibiliseringsmateriaal en mogelijkheden die derden aanbieden.
 • Helpen bij de uitbouw en operationalisering van vaccinatiecentra.
   

ELZ Scheldekracht heeft daarenboven ook een vertegenwoordiger voor Oost-Vlaanderen
afgevaardigd in de Vlaamse Klankbordgroep i.f.v. de verdere uitbouw van de vaccinatiestrategie. Concreet zal er vanuit verschillende werkgroepen een leidraad worden uitgewerkt, die daarna op niveau van de Eerstelijnszones dient uitgerold te worden.

Naast ELZ Scheldekracht zijn er ook vertegenwoordigers vanuit oa: 

 • het Agentschap Zorg en Gezondheid

 • VVSG (ifv betrokkenheid lokale besturen)

 • VIVEL 

 • Domus Medica (afstemming met huisartsen via Kringloket)

 • Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)

 • Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV)

In Oost-Vlaanderen wordt ook een structureel overleg voorzien tussen de vertegenwoordigers in de Klankbordgroep en de Federale diensten van de gouverneur Oost-Vlaanderen. 

Feedback, opmerkingen en suggesties bij dit alles zijn bijzonder welkom en kunnen steeds doorgegeven worden aan onze ELZ-vertegenwoordiger in de Klankbordgroep Liesbet Cosyn via liesbet.cosyn@elzscheldekracht.be

 

Terug naar het overzicht met de 'Initiatieven Eerstelijnszone Scheldekracht vzw i.h.k.v. heropflakkeringen COVID-19'