Ruim 60 partners uit zorg & welzijn lanceren clusterwerkingen in RITS

  • 17 mei 2022

Vorige dinsdag (10 mei 2022) vonden onze Algemene Vergadering & Eerstelijnsforum plaats in Oeselgem (Dentergem). Na een lange reeks van online ontmoetingen verwelkomden we 64 partners uit ons zorg- en welzijnsnetwerk in levende lijve die tijdens de plenaire sessie unaniem akkoord gingen met de wijzigingen van de leden en het activiteitenverslag van 2021.

 

Algemene Vergadering RITS (2)

Aansluitend werden de aanwezigen opgedeeld in hun cluster om de werkingen van volgende vijf clusters te lanceren: lokale besturen, welzijn, gezondheidszorg, persoon met zorg- en ondersteuningsnood en optionele partners. We dankten iedereen voor veel input en inspiratie (waarmee de medewerkers verder aan de slag gaan) met een afsluitend informeel netwerkmoment.

 

Algemene Vergadering RITS (3)

 

Algemene Vergadering RITS (4)