Uit de resultaten van de HBSC-studie voor jongeren en gezondheid (2022) blijkt dat het mentaal welzijn van jongeren nog steeds onder druk staat. Zo stelt men o.a. een toename vast van psychologische klachten en een opvallende stijging in zelfmoordgedachten en zelfbeschadigend gedrag. Het is dus ontzettend belangrijk dat jongeren de weg vinden naar de psycholoog. Maar hoe zit het nu juist met het gratis aanbod voor jongeren? Voor meer informatie, kan je hier terecht.

In Gent wordt er bovendien een extra aanbod voorzien voor de studenten in aanloop van en tijdens de examenperiode. Student in Warme Stad Gent zet tijdens de blok- en examenperiode in op het mentaal welzijn van studenten door extra groepssessies te organiseren tijdens deze periode. Zo wordt er een online ‘wake-up call’ gehouden om studenten te motiveren om te studeren en voor zichzelf te zorgen tijdens deze periode. Maar er zijn ook sessies die fysiek doorgaan waar studenten even een pauze kunnen nemen tijdens het studeren en tips krijgen rond zelfzorg en omgaan met de examenstress. Het overzicht van deze sessies kan je hier terugvinden.

Doorheen het jaar worden er verscheidene workshops, zowel eenmalige sessies als trajecten aangeboden door "Student in Warme Stad Gent," een samenwerking tussen Logo Gezond+, Fonds ga Voor Geluk, Stad Gent en alle Gentse hogeronderwijsinstellingen. Alle Gentse studenten kunnen gratis of tegen een zeer lage prijs deelnemen aan een workshop om zo hun mentaal welzijn te versterken.