Cluster Gezondheidszorg

 • Christel Monnissen: Apotheker
 • Evelyne Vereecke: Eerstelijnspsycholoog, netwerkcoördinator Diletti
 • Greet Van Kersschaever: Huisarts
 • Heidi Penninckx: Zorgcoördinator Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
 • Kim Daniels: Kinesitherapeut

Cluster Welzijn

 • Ann Ghilain: Regiocoördinator Leuven CAW Oost-Brabant
 • Bart Tirez: Voorzitter ELZ Leuven, Regiodirecteur Familiehulp Leuven
 • Evelien Devriese: Stafmedewerker Zorg & Welzijn CM
 • Jan Vanwezer: Campusdirecteur WZC De Wingerd

 • Hilde Clincke: Directeur Thuiszorg Zorg Leuven
 • Patricia Sabbe: Directeur-Coördinator Ouderenzorg Zorg Leuven

Cluster Lokaal Bestuur

 • Annemie Clerckx: Waarnemend afdelingshoofd sociale dienst OCMW Leuven
 • Bieke Verlinden: Schepen Zorg & Welzijn
 • Heidi Du Laing: Beleidsadviseur Gezondheidsbeleid Stad Leuven
 • Joke Storme: Beleidsadviseur Welzijn & Zorg
 • Lena Lansbergen: Beleidsadviseur Samenleving Stad Leuven
 • Murielle Mattelaer: Beleidsadviseur Opvang & Opvoeding, coördinator Huis van het Kind

Cluster PZON

 • Hilde Wekchuysen: Stafmedewerker Mantelzorgnetwerk
 • Walter Geuens: Voorzitter DENK Leuven, ervaringsdeskundige