Samenwerken in Gent

Van professionals wordt verwacht dat zij veel meer zullen samenwerken op verschillende vlakken...

  • als team rond de burger: er is het huidige MDO en de overheid heeft verschillende plannen rond casemanagement en zorgcoördinatie.
  • bij bepaalde pathologieën met specifieke zorgtrajecten: op heden zijn er zorgtrajecten rond diabetes en chronische nierinsufficiëntie.
  • binnen hun eigen discipline: met een lokale kringwerking sta je sterk.
  • via eHealth: communiceer digitaal met elkaar

Vlaanderen geeft meer autonomie aan de lokale besturen en eerstelijnszones in de bestrijding van de covid-pandemie. Eerstelijnszone Gent en Stad Gent werken samen enkele bijkomende acties uit om lokale uitbraken snel te beheersen.

Rond bepaalde pathologieën zijn er zorgpaden en zorgtrajecten in onze eerstelijnszone.

Doorverwijzing: Verzamelpagina sociale kaarten

Zie je even het bos door de bomen niet meer in alle sociale kaarten? We stelden een overzicht op van welke sociale kaart je kan gebruiken per thema.

Aan de slag met e-gezondheidsdiensten en digitalisatie

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO) en hoe vraag je het aan in jouw zone?

Verschillende diensten in Gent hebben een laagdrempelig aanbod waar je terecht kan voor advies en kortdurende hulp voor lichte tot matige psychische problemen.

Als kring of lid van een kringwerking heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone en kan je betere collegiale samenwerking opbouwen.