Samenwerken in Gent

Van professionals wordt verwacht dat zij veel meer zullen samenwerken op verschillende vlakken...

  • als team rond de burger: er is het huidige MDO en de overheid heeft verschillende plannen rond casemanagement en zorgcoördinatie.
  • bij bepaalde pathologieën met specifieke zorgtrajecten: op heden zijn er zorgtrajecten rond diabetes en chronische nierinsufficiëntie.
  • binnen hun eigen discipline: met een lokale kringwerking sta je sterk.
  • via eHealth: communiceer digitaal met elkaar

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO) en hoe vraag je het aan in jouw zone?

Rond bepaalde pathologieën zijn er zorgpaden en zorgtrajecten in onze eerstelijnszone.

Als kring of lid van een kringwerking heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone en kan je betere collegiale samenwerking opbouwen.

Aan de slag met e-gezondheidsdiensten en digitalisatie