Samenwerken in Noord Antwerpen

Momenteel is de eerste lijn in Vlaanderen erg gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een complexe, chronische zorgnood. De Vlaamse regering wil daarom de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud reorganiseren.

Netwerkdagen georganiseerd in ELZ Noord Antwerpen

Als kring of lid van een kringwerking heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone en kan je betere collegiale samenwerking opbouwen.

Welke werkgroepen en zorgpaden zijn er momenteel lopende.

Rond bepaalde pathologieën zijn er zorgtrajecten in onze eerstelijnszone.

Aan de slag met e-gezondheidsdiensten en digitalisatie

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO) en hoe vraag je het aan in jouw zone?