Samenwerken in Regio Aalst

Momenteel is de eerste lijn in Vlaanderen erg gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een complexe, chronische zorgnood. De Vlaamse regering wil daarom de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud reorganiseren.

Het medicatieschema is een belangrijke instrument voor goed afgestemde zorg en  samenwerking.

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO) en hoe vraag je het aan in jouw zone?

Aan de slag met de sociale kaart

Rond bepaalde pathologieën zijn er zorgpaden en zorgtrajecten in onze eerstelijnszone.

Als kring of lid van een kringwerking heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone en kan je betere collegiale samenwerking opbouwen.

Aan de slag met e-gezondheidsdiensten en digitalisatie