Samenwerken in Schelde en Leie

Momenteel is de eerste lijn in Vlaanderen erg gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een complexe, chronische zorgnood. De Vlaamse regering wil daarom de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud reorganiseren.

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO) en hoe vraag je het aan in jouw zone?

Rond bepaalde pathologieën zijn er zorgpaden en zorgtrajecten in onze eerstelijnszone.

Als kring of lid van een kringwerking heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone en kan je betere collegiale samenwerking opbouwen.

Aan de slag met e-gezondheidsdiensten en digitalisatie

Samenwerkingsverband GBO – Geïntegreerd Breed Onthaal

Samenwerkingsverband GBO – Geïntegreerd Breed Onthaal – stelt voor: Brochure met gebundeld aanbod van Sociaal Huis, CAW en de Diensten Maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW

In januari 2019 ging het samenwerkingsverband GBO in de regio Schelde & Leie van start. Het CAW Meetjesland-Schelde en Leie, de diensten maatschappelijk werk en het sociaal huis van de 5 lokale besturen uit ELZ Schelde en Leie bundelen sindsdien hun krachten om samen een Geïntegreerd Breed Onthaal te realiseren, kortweg GBO.