Een multidisciplinaire benadering van wondzorg in de eerste lijn

Save the date Wondzorg: meer dan een pleister op de wonde!

Bij het uitvoeren van wondzorg komt meer kijken dan enkel het aanbrengen van het verband door een professional. De cluster Zorg van ELZ Zuiderkempen wil met deze vorming de aandacht vestigen op preventie en de multidisciplinaire aanpak van wondzorg.
Verschillende sprekers belichten diverse thema’s die de aanwezige professionals helpen de kwaliteit van wondzorg voor hun patiënt te bevorderen. Aan bod komen: preventie van wonden, terugbetalingsmodaliteiten, wondzorgproducten- en materialen en de gewijzigde RIZIV-regelgeving van wondzorg door verpleegkundigen. We geven hierbij de nodige ruimte voor het stellen van vragen. Aansluitend voorzien we een netwerkmoment.

Wanneer?

Donderdag 15 juni 2023 - 20.00 uur

Waar?

De Krekke, Westerlo

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij wondzorg en interesse heeft in een brede kijk op dit thema.