Schrijf je met jouw woonzorgcentrum nog gauw in voor gratis procesbegeleiding

  • 21 december 2021

Woonzorgcentra doen er alles aan om hun bewoners een gezond, kwalitatief leven te bezorgen. Een hele uitdaging, maar…  ze staan er niet alleen voor! Ze kunnen gratis procesbegeleiding krijgen voor het aanpakken van ondervoeding, gebruik van psychofarmaca, val- en fractuurpreventie en mondzorg. Vandaag doen al meer dan 305 woonzorgcentra hier een beroep op, maar de Vlaamse overheid heeft middelen om er 600 (!) te helpen. Inschrijven kan nog tot 31 december van dit jaar.

Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra wil tegemoetkomen aan de motivatie van de woonzorgcentra om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om woonzorgcentra hierin te ondersteunen. Het project zet in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondgezondheid en psychofarmaca. De procesbegeleider werkt op maat van het WZC. Met begrip voor de dagelijkse realiteit en met oog op de visie van het WZC. Geen inspecteur, maar iemand die het proces mee opvolgt. Een inhoudelijk expert over het thema die nieuwe inzichten, tips, tools en instrumenten aanreikt om het woonzorgcentrum te ondersteunen bij een succesvolle implementatie van het thema. Hiervoor kreeg de procesbegeleider een intensieve opleiding.

Er werd een draaiboek per thema ontwikkeld als houvast voor de procesbegeleider en het woonzorgcentrum. Het draaiboek bestaat uit 7 stappen voor het implementeren van een kwaliteitsvol beleid.

Dit project loopt tot 31 december 2023. Woonzorgcentra kunnen zich inschrijven tot en met 31 december 2021 via www.gezondleven.be/procesbegeleiding. Procesbegeleidingen die gestart zijn of starten in 2021 kunnen afgewerkt worden tot ten laatste 31 december 2023. Check snel deze video voor woonzorgcentra en deze video voor procesbegeleiders voor meer info!