Sensibilisering kwetsbare doelgroepen ELZ Regio Aalst

Wie?

We deden een brede oproep naar alle organisaties in onze zone die werken met kwetsbare doelgroepen. We vangen graag hun signalen en noden op inzake COVID-19. We werken hiervoor samen met Logo Dender. Zij hebben heel wat materiaal inzake preventie en sensibilisering beschikbaar.
  

Wat?

Is er extra materiaal, communicatie, steun, informatie nodig om hun doelgroep te sensibiliseren? Wij bekijken vanuit een breed partnerschap de mogelijkheden. Partners in onze eerstelijnszone worden breed bevraagd om zowel hun vraag als hun aanbod bekend te maken. We ontvingen inmiddels heel wat signalen.

Hoe?

In lijn met de opdracht 'vraag en aanbod - coördinatie' verzamelen we de vragen/noden van onze partners. Hier leggen we vooral de focus op communicatie. Er is veel materiaal beschikbaar, maar het geraakt blijkbaar niet altijd tot bij de doelgroep. 

Planning?

Samen met Logo Dender gaan we aan de slag met de ontvangen signalen, noden en vragen. We verbinden het lokale aanbod met de lokale vragen waar mogelijk. Verder ontwikkelen we een (online) box met informatie inzake COVID-19 om organisaties te ondersteunen bij hun communicatie en sensibilisering. 

(later meer)